Ferrulex Advocaten (Turnhout - Antwerpen - Mechelen)

Mr. Michiel Roets heeft een ruime ervaring in bouwgeschillen en vastgoedrecht en dit zowel in de publieke als in de private sfeer.

​​U kunt hem daarnaast raadplegen over bijzondere overeenkomsten (koop, (handels)huur,...), dienstenovereenkomsten, handelszaken en invorderingen, economische zaken, consumentenbescherming, algemene fiscale problemen, vennootschappen, faillissementen en reorganisaties, beslag en uitvoering van vonnissen.

​Binnen zijn praktijkgebieden staat hij u bij in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en kunt u bij hem terecht voor adviesverlening, het samenstellen van uw dossier en/of de redactie op maat van overeenkomsten of algemene voorwaarden.

Vanuit zijn mandaat als praktijkassistent bij de Universiteit Gent is ook zijn kritische, academische engagement verzekerd. In combinatie met een constante inzet op bijscholing, houdt hij zo blijvend voeling met de nieuwste evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer binnen zijn vakgebieden.

In 2018 werd hij opgenomen op de lijst van curatoren bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Numéro de téléphone/GSM: +3214448080
Catégorie - Chercher:
Réalisation|Référence
Architecte
Entrepreneur-professionnel
Advocat droit d'immobilier
Agent immobilier
Adviseur de crédit
Photographe immobilier
Demandes devis
Marques | Producteurs
BLOG | News
Conditions de paiement (% d'acompte, ...): zie website
Flexibility:
Consultation video
Rendez-vous après les heures de bureau
Rendez-vous en ligne
Visite chez vous
Accessibilité 7/7
Demande en ligne
Expérience: > 10 ans
CONSEIL - Droit de la construction / immobilier:
intake GRATUIT
Compromis (achat / vente)
Achat sur plan
Loi Breyne
Contrat de location
Conflits de construction
CONTRATS - Entrepreneurs
CONTRATS - Architects
Contrats de coopération
Opstal
Erfpacht
Mede-eigendom (appartement, ...)
Vruchtgebruik
Erfdienstbaarheden
Burenhinder
Violation de construction
Livraison tardive
Entrepreneur en faillite
Factures contestées
Confit sur la qualité de construction
Défauts de construction
Dommages par retard
Problèmes d'humidité
Pas de connexion entres les oeuvres
Loyer en retard
Dommages à la propriété locative
ADVICE - Commercial law:
intake GRATUIT
Droit des contrats
Rédaction de contrats
Responsabilité du produit
Droit des contrats
Domaines juridiques - Spécialisations:
Droit immobilier
Droit de la construction
Aménagement du territoire - Design urbain - Environnement
Planification de la relève
Droit commercial
Droit de la famille
Propriété intellectuelle
Droit pénal
Droit du travail et droit de la sécurité sociale
Recouvrement de créances
Type Honoraire (projet):
Montant par heure
Prix fix
honoraire %
Région:
Anvers
Alost
Bruges
Bruxelles
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
Malines
Namur
Ostende
Roeselare
Saint-Nicolas
Turnhout
Langues parlées:
Neérlandais
Français
Anglais
Société: Ferrulex Advocaten
Numéro Féfération / N° entreprise: 0643.989.829

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.