Orde van Architecten - Vlaamse Raad

De Orde van Architecten
. Een bij wet ingesteld rechtspersoon die bevoegd is voor de vaststelling van de beroepsplichten van architect.
. Elke persoon die in België, in welke hoedanigheid ook, het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

Klik hier en bekijk de brochure van de Orde van Architecten

Opstellen en waken over naleving van de voorschriften
De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Bent u opdrachtgever? Ontdek wat de Orde voor u kan betekenen!

Heeft u een vraag? Klik hier en stuur ons een berichtje!

Deontologische geschillen
Voor deontologische geschillen kan u zich wenden tot de Orde van Architecten.

Betwisting honoraria
In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn opdrachtgever, het bedrag ervan vaststellen.

Naleving van de verzekeringsplicht
De Orde van Architecten kan ook geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht.

Tot slot kan u bij de Orde van Architecten een document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs.

Op de website van de Orde van Architecten vindt u:
- alle architecten terug die in Vlaanderen het beroep van architect mogen uitoefenen.
- antwoorden op veelgestelde vragen over de rol en meerwaarde van een architect.
- een overzicht van de meest recente nieuwsfeiten en activiteiten rond bouwen en architectuur.
- publicaties en heel wat nuttige links.

Klacht indienen?
Wie van oordeel is dat een architect de regels van de plichtenleer van zijn beroep met de voeten treedt, kan klacht indienen bij de Orde van Architecten. Indien de feiten als ernstig dienen te worden beschouwd zal de klacht onderzocht worden via een wettelijk vastgelegde procedure, in de provinciale raad van de Orde op wiens tabel de betrokken architect is ingeschreven.

Klik hier en lees onze brochure: De architect, tekenend voor uw toekomst
In deze brochure worden de volgende onderwerpen toegelicht:
. Bouwen met een architect
. Uw architect vinden
. Een eerste gesprek
. Het contract met de architect
. Het ereloon
. Het takenpakket van de architect
. Aansprakelijkheids verzekeringen
. Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving
en ventilatieverslaggeving
. Auteursrecht
. Wat als het even mis gaat
. Samengevat
. Over de Orde van Architecten

Heeft u een vraag? Klik hier en stuur ons een berichtje!

immoFILTER-code (by immofilter): IF00495
Language:
Dutch
French
English
Phone/Mobile number: +32 2 643 62 00
Category - Search for:
Achievements | Inspiration
Contractor
Architects
Experts in construction
Professional Stores | Wholesalers
Real estate lawyers
Real estate agents
Credit advisors
Landmeters
Federations
Blog | Advice
Listings | Projects
Home buyers
Real estate photographers
Spoken languages:
Dutch
French
English
Company: Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Address: Havenlaan 86c bus 101
City: 1000 Brussel

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.